Urban Gardening Workshop

***ENGLISH BELOW***
Stadsodlingsentusiasten Dante Hellström är delaktig i många av Stockholms skogsträdgårdsprojekt, och ett av dem finns här på SU, precis utanför tunnelbanan! Tisdag den 16 maj besöker han oss för en rundvisning bland växterna där han ger en presentation om vad en skogsträdgård är och varför de är så viktiga.

Vi kommer också med hjälp av Dante plantera ett träd, för även om teoretisk kunskap är nödvändig är det genom handling vi faktiskt gör skillnad. Trädet kommer stå kvar länge så var med och sätt spår mitt på campus!

När? 14.15-15.45 tisdag den 16 maj
Var? Samling uppgång Universitetets t-bana
Hur? Svenska, eller engelska om det önskas!

***ENGLISH***
The urban gardening enthusiast Dante Hellström is involved in many of Stockholms agroforestry projects, one of which is located here at SU, just outside the subway station! Tuesday May 16th he visits us for a tour among the plants where he gives a presentation about what agroforestry is and why it is so important.

We will also with Dante’s help plant a tree, because even though theoretical knowledge is necessary it is through action we actually make a difference. The tree will stay for years so come and leave a trace on campus!

When? 14.15-15.45 Tuesday May 16th
Where? We meet outside Universitetet subway station
How? In Swedish, or English if preferred!

 

Advertisements