Month: April 2013

Stockholm behöver offentliga återvinningsstationer

Att det saknas återvinningsstationer på offentliga platser var det första som Elissa Berrill, uppvuxen i Kanada, la märke till när hon flyttade till Stockholm.

Sverige har ett gott rykte om sig i världen: vi anses vara bra på hållbarhetstänkande och miljöpolitik. Eller mer sanningsenligt är kanske att vi har ansetts vara det. Sverige är kanske inte längre landet som går i täten för en hållbar utveckling?

När jag som svensk medborgare, uppvuxen i Kanada, flyttade hit till Stockholm var det en sak jag lade märke till direkt. Jämfört med kanadensarna är svenskar väldigt duktiga på att sortera och återvinna hemma, men på offentliga platser finns det inga återvinningsstationer. Varför inte? Jag undrar: hur har Stockholm missat detta? Var du än befinner dig i det offentliga rummet – på Drottninggatan eller på en tunnelbaneplattform – finns det bara ett ställe att slänga skräpet: i soptunnan.

Hur mycket ytterligare skräp som skulle kunna återvinnas är förstås en svår fråga att svara på. En granskning av allt skräp som slängs under en dag i centrala Stockholm skulle kunna ge oss ett svar. Symbios, en studentkrets av Naturskyddsföreningen vid Stockholm universitet, har under två år utfört en skräpgranskning vid Frescatis campus. I bara en hall, i en byggnad, hittades under en dag omkring 400 pappersmuggar. Sopornas innehåll utgjordes bägge åren av omkring 25 procent plast och 30–35 procent papper. Enbart 6 procent av soporna var hushållsavfall.

Hur mycket slängs då på hela campus? Och jag undrar – om så mycket plast, papper och pappersmuggar konsumeras av studenter med låg inkomst i en hall på ett universitet under en dag – hur mycket konsumeras och slängs då av alla som jobbar och rör sig i Stockholm under ett dygn? Under ett år? Tänk hur mycket mer avfall som skulle kunna återvinnas om vi hade bättre offentliga sorteringsstationer. Och dessutom, tänk hur många pappersmuggar som skulle kunna sparas (och därmed träd) om alla istället hade en termomugg med sig när de köpte sitt kaffe varje morgon.

Till Stockholms kommunfullmäktige: installera offentliga återvinningsstationer! Man behöver inte åka till Kanada för att hitta offentliga sorteringssystem för plast, papper, glas, metall och hushållsavfall, det räcker att åka till Berlin där systemet är väl utvecklat. Eller följ Stockholms universitets exempel, de installerade nyligen återvinningsstationer överallt.

Och till alla som köper kaffe i kiosken – skaffa en termomugg! Då sparar vi träd och slipper dricka halva koppen kall, eller i bästa fall ljummen.

 

 

Advertisements

A buzzing team and Waste Audit results

The Sthlm Earth Week – Team is back on track and buzzing! A lot of passionate people found there way this year to the first meeting, from seeing a couple of volunteers in the first year, we could welcome only three years later 25 of them.
We are seeding the thought, that is for sure!

With new people new ideas find their way to Sthlm Earth Week and we are sure we can improve each year, become better and reach even more people – the sky is the limit! Soon we want to present you some of these amazing new creators in our team – so stay tuned for short interviews!

Furthermore we got the results of last years Waste Audit! Read for yourself what the outcome was, how the waste situation improved or what the Earth Week Team recommended! Feel free to give your feedback and your thoughts on it… Looking forward to hear your voices.

waste audit 2012-final